Grönt Bolån

Vad är Grönt Bolån?

Det ska löna sig att ha ett energieffektivt hus.

Grönt bolån är ett sätt för bankerna att göra upplåning till utlåning för energieffektiva hus.

Bankerna köper gröna obligationer för finansiera Grönt Bolån till sina kunder.

Vem kan räkna med att få Grönt Bolån?

De är antingen lägenheter eller villor som har en energideklaration av senaste version, där energideklarationen visar tillhörighet av energiklass A, B eller C.

Vilka avdrag ger bankerna på bolåneräntan?

=OBS= Avdragen variera från bank till bank, men ungefär:

  • Klass C: 0.05%
  • Klass B  0.10 %
  • Klass A  0.10%

Vilka typer av hus kan räkna med Grönt Bolån?

  • Energieffektiva hus byggda från 2000 som har låg energiförbrukning < 9000 khW/år
  • Befintliga fastigheter som har energieffektiv värmesystem med solceller.
  • Passiva byggnader som utnyttjar lite elbolagens nät.

Skärpningskrav från Boverket.

En energideklaration kan ha utförts i olika versioner och kan inte jämföras med varandra om de gjort i olika versioner. Mycket på grund av sättet att beräkna fastighetens energiprestanda förändras ständigt..

Boverket har infört nya klimatzoner, skärpningskrav av energiprestanda samt viktningsfaktorer i de nyare versioner.
 
En energideklaration är giltig högst i tio år.