Drönar Inspektion Service

Drönare, även kallat obemannad luftfarkost eller UAV (engelska Unmanned Aerial Vehicle), är ett samlingsnamn på motorförsedda luftfartyg utan pilot ombord.

Inspektera svåråtkomliga ställen med en drönare.En drönare har möjligjort visuellt dokumentera och verifiera status på olika föremål, kostnadseffektivt.

 

 Bilder tagna av drönare kan hjälpa fastighetsmäklare att få grepp för de fastigheter de säljer. Drönaren kan användas för att göra en snabb inspektion av fysiska objekt, ledningar eller utrustning.

De kan användas för flygkartläggning av topografi eller för förberedelser för att byggkonstruktioner eller underhållsbedömning

Drönaren är billiga, snabba att distribuera, kan arbeta snabbt och kan samla in korrekta data.

Utmärk exempel är att termografera byggnader för köldbryggor