Besiktning är kunskap

Tjänster

energideklarationer

Energideklarationer

Energideklarera med en sakkunnig och lär er mer om energieffektiviseringar, energistrategier och energibluffar.

Grönt Bolån

Grönt Bolån är ett incitament för bankerna att favorisera energieffektiva fastigheter med lägre bolåneränta.

Radon undersökning

Radon är ett grundämne, en radioaktiv ädelgas som när den sönderfall bildar energiaktiva radondöttrar vilka är skadliga för hälsan.

FUKT

Fukt

Torra hus är friska hus. Tyvärr är fuktproblem mycket vanligt i fastigheter. Det krävs en hel del kunskap om byggnadsfysik för att kunna sätta in de rätta åtgärder mot fuktproblem.

areamatning

Areamätning

Nya standarder för areaberäkningar har införts, så här kan ni uppdatera hur stora ytor er fastighet har.

Flerfamiljhus

Bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar har mycket arbete med administrationen. Men hjälp av vårt open source managementsystem kan mycket förenklas.

Data och säkerhet

Vi utför även IT-tjänster som installation, underhåll, nätverk, datorer, routrar, säkerhet m.m.