Energideklarera med en energirådgivare och lär er mer om energieffektiviseringar, energistrategier och energibluffar

Vad är energideklaration?

 • Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används.
 • Energideklarationen är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad.
 • Man kan då använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Även den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration. möjligheter det finns att kostandseffektivisera fastigheten och minimera energiförluster.

Vi utför energideklarationer för de mesta typer byggnader som småhus, flerbostadshus, hoteler och allmänna lokaler. 

Deklarationer utförs skyndsammast och effektivt för bästa service.

Vad är Energiklasser?

 • De sju energiklasser A-G beskriver  på ett enkelt sätt hur väl fastigheten uppnår energiprestanda enligt Boverkets byggregler (2011:6)
 • Information om energiprestanda kan vara olika över tid beroende på olika versioner av BBR.
 • Energiklassen C är den energieffektiviseringsgrad som ställs i dag på nybyggnadskrav för att få byggnadslov.

 

⇒ Energiklass A = EP är ≤ 50 procent av kravet för en ny byggnad.

⇒ Energiklass B = EP är > 50 – ≤ 75 procent av kravet för en ny byggnad.

⇒ Energiklass C = EP är > 75 – ≤ 100 procent kravet för en ny byggnad.

⇒ Energiklass D  = EP är > 100 – ≤ 135 procent av kravet för en ny byggnad.

⇒ Energiklass E = EP är > 135 – ≤ 180 procent av kravet för en ny byggnad.

⇒ Energiklass F = EP är > 180 – ≤ 235 procent av kravet för en ny byggnad.

⇒ Energiklass G = EP är > 235 procent av kravet för en ny byggnad.

EP = Energiprestanda för den aktuella byggnaden

FÖRBEREDELSER

För att förbereda energibesiktningen inför platsbesiktningen är det bra om du har följande information till hands.

 • Fastighetsbeteckning
 • Nybyggnadsår
 • Senaste energifaktura till hands. (kWh)
 • Solceller/paneler
 • Kall vattenförbrukning. (m³)
 • Fastighetens boyta, garage uppvärmning (m²). Finns planritning på fastigheten.
 • Information om värmekällan, öppen spis och kyla. Installationsår
 • Innetemperatur
 • Ventilationssystem
 • Gjord energideklaration och energieffektiviseringar.
 • Information om fastighetens energi användning som hushållsel, fastighetsel, verksamhetsel, fläktar, pumpar m.m.
 • Övriga energirelaterade förbrukningar. Ex bastu, pool, dekorljus m.m
 • Gjord radonundersökning.