Drivkraften bakom solenergi?
Solvärme har fått en mycket stark utveckling sedan Europeiska uninionen  år 2009 fastställde att EU:s energiförbrukning skulle komma från förnubara källor.

Är solenergi lömsamt?
Många faktorer beror på hur lönsamt investeringar blir.
Icke förnybar energi kommer bli betydligt dyrare. Detta innebär att kapitalkostnaden för att installera och underhålla solceller och solfångare blir avgörande hur lönsamt det blir.

Krävs bygglov för solceller?
Nej, Solceller och solfångare kräver ingen bygglov, men det finns undantag.

 • Solceller på platta tak
 • Byggnader eller områden som har högt värde kulturhistoriskt
 • Vinkla om solceller eller solfångare.

Nackdelar med solenergi?

Fördelar är många med solenergi men vad är nackdelarana?

 • Dålig vald teknisk installation av solenergi.
 • Produktionen av solenergi minskar under vintern
 • Produktionen minskar något vid molninghet
 • Invensteringkostnaden är kostsamt, men det finns solcellstöd och rotavdrag
 • Återbetalningstiden 10-25 år
 • Solceller känsliga för skugga,

Våra tjänster

 • Som oberoende konsult hjälper vi till med projektet att förverkliga drömmen om solenergi på din fastighet.
 • En hel del förberedelser krävs att klargöra vad som blir optimalt att installera solenergi och att lyckas nå målet.